ارتعاش سنج دیتالاگر VB-8203

سپهران ارتباطات: ۰۵۱۳۷۱۳۸۲۰۵_۶ - ۰۲۱۴۷۶۲۷۰۱۰ - ۰۹۳۵۷۲۳۲۲۱۲

اندازه گیری لرزش شتاب و جابجائی به دو روش سریع و اهسته به همراه کلید Hold و Pick Hold روی ویبرومتر VT-8203 با 500 حافظه ثبت مقادیر و امکان انتقال اطلاعات روی کامپیوتر. شماره تماس دفتر مرکزی (تهران) 10خط : 10 70 62 47 -021 شماره فکس : 10 96 85 43-021 شماره تماس دفتر مشهد : 6 – 37138205-051 شماره فکس مشهد : 37 73 13 37-051 ایمیل : info@seeanco.com

سپهران ارتباطات

قزوین > خرمدشت

۰۵۱۳۷۱۳۸۲۰۵_۶ - ۰۲۱۴۷۶۲۷۰۱۰ - ۰۹۳۵۷۲۳۲۲۱۲

فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۹۶۱۰

Email

تعداد بازدید: ۱۱۳۲

به روز رسانی: امروز ۰۰:۴۲

شناسه آگهی: ۶۹۷۰۰۱